Kitaplar

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK Kitapları

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK Kitapları
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK Kitapları

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK'in yazmış olduğu tüm kitapları içerir.

---- KİTAPLARI İNCELEMEK İÇİN RESME TIKLAYINIZ


 • 1. Ömer Baybars TEK, Çal Kanunum Çal (Fikir Suçu Var, Fikir Hırsızlığı Suçu Yok) 2015. Togan Yayıncılık
 • 2. Ömer Baybars TEK, İlkay KARADUMAN. (2013). LOJİSTİK YÖNETİMİ: Tedarik Zinciri Bakış Açısıyla Küresel Yönetimsel Yaklaşım-Türkiye Uygulamaları.
 • 3. Ömer Baybars TEK- Engin ÖZGÜL. (2008). Modern Pazarlama İlkeleri;Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım. İzmir: Birleşik Matbaacılık.
 • 4. Ömer Baybars Tek,“Pazarlama İlkeleri,Global Yönetimsel Yaklaşım,Türkiye Uygulamaları, 8.Baskı”,İstanbul: Beta AŞ), 1999.
 • 5. Ömer Baybars Tek ,“Ekonomi,Öğrenci Kitabı,Genç Başarı”, (İstanbul: GENÇBAŞARI Vakfı,1999) ,(Toplam 212 sayfa) “Junior Achievement; Economics : Student Text”,Colorado Springs.,Colorado, July 1996., (Çeviri ve Adapte)
 • 6. Ömer Baybars Tek,“ Ekonomi,Çalışma Rehberi,Öğrenciler İçin-Genç Başarı”,(İstanbul: GENÇBAŞARI Vakfı,1999)(250 sayfa)“Junior Achievement ; Economics, Study Guide”, Colorado Springs.,Colorado, July 1996., (Çeviri ve Adapte)
 • 7. Ömer Baybars Tek,“Ekonomi,Çalışma Rehberi,Öğretmen Kitabı, Genç Başarı”, (İstanbul: GENÇBAŞARI Vakfı,1999), Junior Achievement; Economics Study Guide-Teacher Edition,(240 sayfa). (Çeviri ve Adapte)
 • 8. Ömer Baybars Tek,“Ekonomi, Genç Başarı ,Danışmanlar İçin Rehber”, (İstanbul: GENÇBAŞARI Vakfı,1999), (ss. 213). (Çeviri ve Adapte) Junior Achievement; Economics Guide for Consultants, Springs.,Colorado, July 1996, (Çeviri ve Adapte)
 • 9. Ömer Baybars Tek,“Ekonomi,Genç Başarı,Öğrenci İşletmesi”, (İstanbul: GENÇBAŞARI Vakfı,1999). (Toplam 132 + 100 sayfa), Junior Achievement; Student Company, Colorado Springs.,Colorado, July 1996. (Çeviri ve Adapte)
 • 10. “Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları ve Tüketicinin Korunması” (45 sayfa). İzmir ,DEÜ, Ofset Baskı),1987.
 • 11. Ömer Baybars Tek, Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, (1-7.Baskılar), (İzmir: Kartal , Memleket ,Mopak Printing Houses,1990-1996),ss.650.
 • 12. Ömer Baybars Tek and Ömer Z.Aşıcı, Fiziksel Dağıtım Yönetimi, (İzmir: Bilgehan Matbaası,1985) ,ss.375.
 • 13. Ömer Baybars Tek, Perakende Pazarlama Yönetimi, (İzmir: Üçel Yaylıncılık, 1984),ss.475
Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates