Ömer Baybars TEK Hakkında

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK Özgeçmiş

Uzun Özgeçmiş

Uzun Özgeçmiş İçin TIKLAYINIZ

Prof. Dr. Ömer Baybars Tek 1945 yılında İstanbul 'da doğmuştur.

İlkokul: Bağlarbaşı İstanbul 48.İlk Öğretim okulu (1952-1956)

Orta Okul : Üsküdar /Bağlarbaşı Fıstıkağacı Ortaokulu ve İzmit lisesi (1957-1959)

Lise: İzmit lisesi (1960-1962)

Üniversite: Ankara Üniversitesi Siyasa Bilgiler Fakültesi Maliye İktisat Bölümü : (1962-1967)

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü personeli (1968-1969)

ABD Michigan State Üniversitesi (MBA Marketing)(AID Bursu) (1969-1971), 

Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi Pazarlama Kürsüsü'ne asistan (1971)

Türkiye'de ilk kez yazılan "Süpermarketlerin Türkiye'ye Transferi" teziyle "İktisadî ve Ticarî Bilimler Doktoru" (1975)

 • Vrije Universiteit Brussels (1977-1978) Konuk araştırmacı (Uluslararası Pazarlama ve Avrupa'da Perakende Ticaret ve Mağazacılık araştırmaları ), (Belçika Hükümeti Teknik Yardım Bursu).
 • ABD Michigan State Üniversitesi "konuk araştırmacı", dünyaca ünlü perakende mağazacılık hocası Profesör Stanley C. Hollander ile doçentlik çalışmaları (1978) .
 • E.Ü İşletme Fakültesi "Perakendeci Mağazalar için Stratejik Kuruluş Yeri Seçimi Araştırması" teziyle doçent (1980).
 • EGE Üniversitesi İİBF Pazarlama bölümü başkanlığı (1981-1982) .
 • Fulbright bursu (ABD) (1982) .
 • Salzburg,İstanbul, Kansas, Atina,Brüksel, Washington ,Miami, Chicago, Michigan State, Gdansk, Wroclaw (Polonya), Celjie Slovenia,Porto (Portekiz), Madrid Complutense Uluslararası Tüketiciler Birliği 12. Dünya Kongresi, Washington ve diğer bazı şehirlerde bildiriler, oturum başkanlıkları.
 • NATO Uluslararası yaz semineri koordinatörü .
 • Pazarlama üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılar, Koordinatörlükler, oturum başkanlıkları, bilim ve yürütme kurulu üyelikleri ve bilimsel dergi hakemlikleri.
 • 18.07.1993'te VI. Dünya Pazarlama Konferansı’nda Yerel Komite üyesi ve oturum başkanlığı ve bildiri sunumu .
 • The Academy of Marketing Science'den takdir belgesi .
 • Elektronik ticaret ve pazarlama alanında araştırmalar yapmak üzere 2. kez Fulbright bursu (Michigan State Üniversitesi) (2001-2002) .
 • 1971 yılında pazarlama üzerine MBA yaptığı bu okulda (The Eli Broad College of Business ve The Eli Broad Graduate School of Management) 2002'de Marketing and Supply Chain Management Departmanı'nda Consumer Behavior ve Retailing Management dersleri .
 • 1971 yılından bu yana Türkiye'de tüketicinin korunmasını izleyen ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un çıkarılmasında öncü.
 • Tüketicinin Korunması alanında yurt içi ve uluslararası bilimsel, uygulamalı çalışmaları ile Sanayi ve Ticaret bakanlıklarına raporlar.
 • 16.3.1983 tarihli Yeni Asır gazetesi'ndeki yazısıyla ve TRT ekranındaki konuşmasıyla Türkiye'de ilk kez "Dünya Tüketici Hakları Günü"nü tanıtan kişi.
 • 15-16 Mart 1989'da Dünya Gazetesi'ndeki yazısıyla da Birleşmiş Milletler Tüketicinin Korunması Rehberi'nin ilk çevirisi.
 • Türkiye'de büyük mağazalar, süpermarket ve mağazacılık üzerine Türkiye'nin ilk perakendecilik kitabı olan "Perakende Pazarlama Yönetimi" adlı kitabın yazarı (1984 ve sonra ortaklı 2006-2010 ) .
 • "Perakende Pazarlama Yönetimi" ,"Pazarlama İlkeleri : Global Yönetimsel Yaklaşım: Türkiye Uygulamaları (8.baskı)", "Fiziksel Dağıtım Yönetimi" , " Modern Pazarlama İlkeleri-Engin Özgül ile ortak-" ,Pazarlamada Değer Yaratma, Çal Kanunum Çal: Fikir suçu var Fikir Hırsızlığı Suçu Yok adlı kitapları.
 • Junior Achievement (1000 sayfalık Genç Başarı Ekonomi kitapları çevirisi) (toplam 11 kitap).
 • Pazarlama İlkeleri, Pazarlama Yönetimi, Ambalajlama Yönetimi, Tüketici Davranışları ve Gıda Maddeleri Pazarlaması üzerine ders notları.
 • Ekonomist, Marketing Türkiye,Capital , Sabah Business,Pazarlama Dünyası gibi dergiler ile bilimsel dergilerde Ticaret ve Dünya gazetesi başta ve diğer bazı gazetelerde ve İnternet sitelerinde yayınlanmış çok sayıda makale ve yazılar .
 • Türk Kadınlar Birliği'nin Teşekkür belgeleri ile Tüketiciler Derneği, Lions Rotary, Rotaract kulüplerinin plaket ve onur belgeleri .
 • İstanbul Bahçeşehir Rotary Kulübü'nün Meslekte Üstün Başarı Ödülü (2005) ve Güzelyalı Rotaract Kulübünün Meslekte Başarı Ödülü (2014) , Satış Dünyası Ödülü (2005) .
 • Retail News Perakende Kültürüne Katkı ödülü.
 • "Dünya Denizcilik Günü"nün ilk kez 29 Eylül 1993 tarihinde TRT 1 TV'de sabah programında ve yazılı basında Türkiye'ye tanıtılması.
 • Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Gıda ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu , Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Avrupa kentlerinde, Erasmus ve diğer programlarda pazarlamanın bütün dallarında, Türkçe ve İngilizce ,lisans, lisans üstü ve doktora dersleri.
 • DEÜ İİBF'de Erasmus programında İngilizce Retailing Management dersi.
 • University of Maryland (ED) yaklaşık 10 yıl marketing, management, promotion dersleri.
 • Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde, Kosgeb dahil,Ticaret odalarına, çeşitli özel ve resmî kuruluşlara, süpermarket zincirlerine vb pazarlama satış vb eğitimleri ve konferanslar .
 • DPT VI. ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları , "Tüketicinin Korunması Özel İhtisas Komisyonu" üyelikleri .
 • 1989-1990 döneminde Tüketiciyi Koruma Birliği Vakfı Genel Sekreterliği.
 • Ege Fulbright Mezunları Derneği kurucu üyeliği ve Başkanlığı.
 • Amerikan Pazarlama Derneği üyeliği.
 • Mülkiyeliler Birliği.
 • Michigan State Üniversitesi Mezunları Derneği .
 • Michigan State Üniversitesi Stajyer Öğrenci Değişim Programı Türkiye İzmir temsilciliği.
 • Tüketiciyi Koruma Vakfı ,Tüketiciler Derneği ve Amerikan Perakendeci Öğretim Elemanları Derneği üyeliği .
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu üyeliği (3 yıl) .
 • Türkiye Pazarlama Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevleri (1995-2001) .
 • DİYYO (Maritime School of Business and Management) Kurucu Müdürlüğü (1990-1997).
 • Türkiye'nin uzak yol kaptanı yetiştiren ikinci güverte bölümünün kurucusu,ilk bölüm başkanı ve ilk kaptanlarının lisansüstü tez danışmanı.
 • Gazete Ege dahil, çeşitli kuruluşlarda danışmanlık .
 • 1997-1998 İzmir Büyükşehir Belediyesi TANSAŞ başkan danışmanı 1998-99 , Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu üyeliği , Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi
 • Profesörlük ünvanı (7 Ekim 1988).
 • TANSAŞ süpermarket zincirlerinin renovasyonu üzerine 3000 kişi üzerinde yönettiği proje .
 • 1998 Milli Prodüktivite Merkezi'nin "Tüketicinin Korunması" yarışmasında "Başarı" ve "Verimliliğe Katkı" ödülleri .
 • 1998 İstanbul'da Çağdaş Perakendeciler Derneği tarafından perakendecilik ve mağazacılık alanına yaptığı bilimsel ve uygulamalı katkılar ödülü.
 • 1998 yılında Academy of Marketing Science'nin Kanada'da düzenlediği Multicultural Marketing Conference'nin Merkezî Avrupa ,Doğu Avrupa ve Ortadoğu oturum yönetmenliği görevi ve ikinci kez takdir belgesi.
 • KALDER Mükemmeli Arayış Sempozyumu'nda KALDER takdir plaketi.
 • Türkiye radyo ve televizyonlarında meslekî programlarda defalarca konuşmalar.
 • Sabancı Üniversitesi'nin teklifi üzerine perakendecilik ve modern mağazacılık programlarını ve eğitim çalışmalarını hazırlamak için Eylül 2002-2003 arası Sabancı Üniversite'sinde konuk öğretim üyesi.
 • Teknosa tüketici elektroniği mağazalarının gelişim planı ve eğitim programları üzerine dünyaca ünlü Friedman International kuruluşuyla birlikte bir yıl çalışma .
 • 01.05.2003 tarihinde Sabancı Üniversitesi' nde Perakendecilik Sektöründe Fırsatlar ve Tehditler konulu panel başkanlığı bildiri sunumu .
 • 2003 yılında Silivri’de AMPD’nin Türkiye’de perakendecilik sektörünün gelişimiyle ilgili Arama Konferansı’na katılım.
 • Satış Noktası dergisinin Temmuz 2003 sayısında Türkiye’de ve dünyada çağdaş perakendecilik alanındaki gelişmelerle ilgili röportaj .
 • Adana Hilton-SA da düzenlenen Güney ve Güney Doğu Anadolu perakendecilik konferansında “Perakendecikte İlişkisel Pazarlama ve Sektörün Gelecek 10 yılı “ başlıklı bildiri sunumu (18 Ekim 2003) .
 • çeşitli uluslararası konferans bildirileri, bilimsel dergi ve gazetelerde özellikle çağdaş perakendecilik üzerine yayınlanmış çok sayıda makale ve yazılar.
 • Türkiye Pazarlama Derneği başkan yardımcılığı, Lojistik Derneği (Loder) üyesi , AMPD danışma kurulu üyeliği (2002-2010) .
 • ROTARY Kulüpleri Onur Belgesi ,Milli Prodüktivite Merkezi’nin Başarı ve Verimliliğe Katkı Belgeleri.
 • Ege Fulbright Mezunları Derneği kurucu üyelik ve başkanlığı.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeliği (40 yıl) .
 • Yaşar Üniversitesi İİBF’de altı yıl Uluslararası Lojistik Bölümü Başkanlığı ve öğretim üyeliği .
 • Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca.
 • Evli ve bir çocuk babası
Son DüzenlenmeCumartesi, 13 Şubat 2016 11:09
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
e-Posta: omer.tek@yasar.edu.tr & Telefon: 0 232 411 52 24 & Faks: 0 232 411 50 20

1 yorum

 • Harun GÜMÜŞ
  Harun GÜMÜŞ Çarşamba, 17 Eylül 2014 18:27 Yorum Linki

  Yaşamınızda çok zor yakalanacak bir performans sergilemişsiniz. Bilim dünyasına değerli katkılarınızdan ve bizleri yetiştirdiğinizden ötürü gurur duyuyorum.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates