Tüketicinin Korunması

X.GAZETE MAKALE VE YAZILARI

 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketicinin Korunması ve Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı”,Ticaret ve Demokrat İzmir gazeteleri,5-6-2.1972.
 • • Ömer Baybars Tek,“Sosyal Pazarlama”,Demokrat İzmir, 18.2.1972.
 • • Ömer Baybars Tek,, “Pahalılık ve Tüketicinin Korunması”, Cumhuriyet, 26.09.1973.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Sigara Özel Kesim ve Reklam” Cumhuriyet,22.2.1980
 • • Ömer Baybars Tek,“Özel Kesime Sigara Yapım İzni Verilirken Yaklaşan Tehlike; Sigara Reklamları”,Rapor,26.2.1981.
 • • Sigara ithalat ve üretimimini serbest bırakılması girişimlerinin başladığı ilk yıllarda bunun sebep olacağı sigara reklamlarındaki artışa karşı yıllar önce yapılan uyarılar. niteakim sonradan sigara reklamları daha 1997 yılından sonra yasaklanmıştır)
 • • Ömer Baybars Tek,“İlaç Ambalajları”,Gazete Ege, 28.Şubat.1999. s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“Titan Saadet Zinciri ve Piramit Düzeni, Gazete Ege,25.1.1998. s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“Trafik Muayene İstasyonları”,Gazete Ege,27.6.1999,s.8.
 • • Otomobilli ve diğer araç sahibi tüketicilerin muayene istasyonlarında çektiği bürokratik ve diğer eziyetleri açıklayan bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Orta Öğretimde Ekonomi ve İşletmecilik Dersleri”,Gazete Ege,16.5.1999, s.9.
 • • Ömer Baybars Tek,“Çağdaş Belediye Otobüsleri”,Gazete Ege,9.5.1999,s.8.
 • • Ömer Baybars Tek ,“Sağlık TV Kanalı”, Gazete Ege,18.4.1999, s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Bankamatik Makbuzları ve Çevre Kirliliği” Gazete Ege ,4.4.1999,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek, “Avukatlar İçin Reklam”, Gazete Ege,14.2.1999,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite”,Gazete Ege,31.1.1999,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“Lokantaların Temizliği”, Gazete Ege, 8.11.1998s.7.
 • • Ömer Baybars Tek, “Boulangeriler ve Fırıncı Kardeşlerimiz” (Gazete Ege, 25.10.1998,s.7.
 • • Ekmek ambalajı aleyhindekilere karşı yazılmış bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek,“Trafik Kampanyaları ve Entegre Yaklaşım”, Gazete Ege, 11.ekim.1998 ,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek ,“Kooperatiflerde Üçkağıtçılık”, Ticaret. 17.5.1999 ,s.2.
 • • Ömer Baybars Tek,“Ayakkabınız biraz sıkıyor mu dediniz? ”28.10.199,s.3.
 • • (Klasik satış anlayışlı ayakkabıcıların tüketicileri nasıl istismar ettiklerini anlatan yazı)
 • • Ömer Baybars Tek,“ Pazarlamada Müşteri Tatmini”, Gazete Ege ,5.4.1998,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek, “13. Dünya Tüketici Hakları Günü; “BM Tüketici Hakları Rehberi'nin 10 Yılı””, Dünya, 15.3.1995.
 • • (Haklarını Bil). “BM'nin 15.Mart 1991 günü “BM Tüketicinin Korunması Kuralları” olarak belirtildiği günü, 1995 yılında “Tüketici Hakları Rehberi'nin 10 yılı”olarak tekrarlamıştır. BM Genel Kurulu'nun 9 NİSAN 1985'de benimsediği ve Türkiye'nin de imzacı devlet olduğu, 39/248 sayılı kararı ile ilan edilen Tüketici Hakları Rehberi ya da Anayasası ),
 • • Ömer Baybars Tek, “12. Dünya Tüketici Hakları Günü; Temel Hizmetlerden Yararlanma Hakkının Sağlanması”,Dünya,16.3.1994.
 • • Ömer Baybars Tek,“Satış danışmanı mı Pazarlamacı mı? ”Ticaret, 22.11.1993.
 • • Satış elemanlarının tüketicilere daima yardımcı olmakla sorumlu istişari yardımda bulunmakla sorumlu oduklarını savunan bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Dünya Tüketici Hakları Günü Kutlanıyor, BM Tüketicinin Korunması Kuralları”, Dünya ve Ticaret Gazeteleri,15.3.1991.
 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketici Yayınlarına Standard” Ticaret, 23.10.1992 .
 • • Tüketici yayınlarının reklam almasına karşı bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek ,“ Sigara Her Görüldüğü Yerde Ezilmelidir”, Gazete Ege, 1.3.1998 ve 22.2.1998 ,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Vatandaş müşteridir” Gazete Ege.,9.11.1997.
 • • Devletin ve kamu birimlerinin vatandaşlara (tüketicilere ,halka) çağdaş bir satıcının müşterisine gösterdiği gibi saygı ve ilgi göstermesini savunan bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek, “Komik Bir Lokanta Baskını” Gazete Ege, 6.12.1998.
 • • Ömer Baybars Tek ,“17.Dünya Tüketici Hakları Günü”,Gazete Ege,15.3.1999.
 • • Ömer Baybars Tek, “14. Dünya Tüketici Hakları Günü-HERKES İÇİN GÜVENLİ GIDA MADDELERİ”, Dünya ,15.3.1996.
 • • Ömer Baybars Tek ,“Satışta Müşteriye Hitap”,Ticaret, 26.2.1993.
 • • Satış elemanlarını müşterilere kibar karşı konuşmalarını ve hitap etmelerin öneren bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek , “Birleşmiş Milletler Tüketicinin Korunması Rehberi”, Dünya , 15-16.3.1989.
 • • Ömer Baybars Tek, “16. Dünya Tüketici Hakları Günü ,Dünya ,15.3.1998
 • • Ömer Baybars Tek , “Dünya Tüketici Hakları Günü”, Güneş, 15.3.1986. (4.Dünya Tüketici Hakları Günü)
 • • Ömer Baybars Tek , “Dünya Tüketici Hakları Günü”, Yeni Asır, 16.3.1983.
 • • Tüketici Hakları Günü'nün Türkiye'de ilk duyurusu ( Yeni Asır Gazetesi'ne 13 Mart günü verilen yazı ile)
 • • Ömer Baybars Tek ,“Tanınmış Bir İmalatçıya Servis Mektubu” ,Ticaret,11.12.1992.
 • • Ömer Baybars Tek ,“Kusurlu Malların Geri Toplanması”, Ticaret, 12.Aralık 1992.
 • • Ömer Baybars Tek,“Dünya Tüketici Hakları Günü”,Güneş gazetesi, 15.3.1987.
 • • 5. Dünya Tüketici Hakları Günü; Tüketici Çıkarları için Gıda
 • • Tüketicinin sekiz (8) Hakkı ilk kez burada ve TRT'de bu tarih de vurgulandı.
 • • Ömer Baybars Tek, “Fiyatlar Yukarı Kaliteler Aşağı”, Ticaret,17 11.1992.
 • • Ömer Baybars Tek .“Noterden Daire Satışları”, Ticaret, 29.10.1992.
 • • Ömer Baybars Tek,“Memleketimden Satış Manzaraları”, Ticaret,31.10.1992.
 • • Ömer Baybars Tek,“Türkiye'de Etiketleme”, Ticaret, 25.12.1984 .
 • • Ömer Baybars Tek ,“Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunla İlgili Sorunlar, Dünya ,18.4.1997.
 • • Ömer Baybars Tek ,“İthalat Pazarlaması”,Ticaret,17.11.1984.
 • • Ömer Baybars Tek , "Uluslararası Tüketici Hareketi ve XII. Dünya Tüketiciler Kongresi",Ticaret, (Mart 1988).
 • • Ömer Baybars Tek ,“Bana Dokunmayan Rekabet”, Ticaret, 7.1.1993.
 • • Ömer Baybars Tek,“1980'li Yıllarda Dünya'da Türkiye'de Pazarlama Uygulamalarına Panaromik Bir Bakış”. Ticaret , 17.7.1984.
 • • Ömer Baybars Tek , 13.Dünya Tüketici Hakları Günü” , Dünya 15.3.1995.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Tüketicinin Korunması Kanunu Ön Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler” ,Ticaret,14.4.1992.
 • • Ömer Baybars Tek ,“15. Dünya Tüketici Hakları Günü ve Sürdürülebilir Tüketim”, Ticaret, 15-16-17 .,1997.
 • • Ömer Baybars Tek , “McDonalds Efsanesi”, Ticaret ,28.11,1992.
 • • Ömer Baybars Tek,“Türkiye'de ve Dünyada İşletmecilik ve Pazarlama Alanında Gelişmeler (Türkiye'de 1992 Yılı için beklentiler)”,Yeni Asır,31,1.1991.
 • • Tüketicinin Korunması yasasının çıkarılması gerektiği ve Avrupa Topluluğu'na girmede önemi
 • • Ömer Baybars Tek , “1980'li Yıllarda Pazarlama Uygulamaları ve Tüketicinin Korunması”, İstanbul Ticaret , 6-13-20 . Temmuz. 1984.
 • • Ömer Baybars Tek , “Türkiye'de Posta İle Satış”, Ticaret ,24.1.1985
 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketici Yasası Pozitif Etki Yapacak”, Ekonomik Çözüm , 7.9.1995.
 • • Ömer Baybars Tek,“Türkiye'de Süpermarketlerin Gelişimi”, Ticaret ,13.12.1984.
 • • Ömer Baybars Tek, “İhracat Seferberliği ve Tüketicinin Korunması”, Rapor ,14.1.1982.
 • • Ömer Baybars Tek ,“ Küçük Esnaf ve Perakendeci Ne Yapsın?”, Ticaret, 21.11.1984.,s.3.
 • • Ömer Baybars Tek , "24 Ocak Kararları ve Pazarlama'da Fiziksel Dağıtım Maliyetlerinin Düşürülme Zamanı". Ticaret, 5-6-7/8 1982.
 • • Ömer Baybars Tek ,“ Ticaret Bakanlığı ve Büyük Mağazalar Tasarısı”,Ticaret.,8-9.6.1973,s.3 ;
 • • Ömer Baybars Tek ,“ Bakkal A.Ş.”,Ticaret.,12.2.1993.
 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketiciyi Koruma Yasasını Beklerken” Ticaret,14.10.1981.
 • • Ömer Baybars Tek,“Dünya Tüketİcİ Hakları Günü”, Yeni Asır,16.03.1983.
 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketici Vakfı Kurulmalıdır” Dünya, 23.02.1980.
 • • Ömer Baybars Tek,“Banker Reklamları”,Ticaret ,30.9.1981.
 • • Ömer Baybars Tek, “Dünya Gıda Günü ve Türkiye'de Gıda Maddeleri Pazarlaması”,Ticaret, 28.10.1981.
 • • Ömer Baybars Tek,“Reklamlardan Başka Türlü Yararlanmak” Ticaret, 22.11.1981.
 • • Reklamlardan tüketicinin/halkın çıkarları ve refahıyla ilgili sosyal davalar için yararlanılmasını savunan bir yazı (Sosyal amaçlı reklamlar) .
 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketicinin Korunması ve Satılan Malın İadesi”,Ticaret,28.02.1985.
 • • Ömer Baybars Tek,“Yetkisiz Servis”,Ticaret,3.12.1992.
 • • Korsan servisler ile kendrini yetkili gibi gösteren ehliyetsiz özel servislerin tüketiciyi aldatmalarına karşı yazılmış bir yazı.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Tüketicinin Eğitimi”,Ticaret,5.3.1985.
 • • Ömer Baybars Tek,“Tansaş'ın Başarısı”, 17.3.1987.
 • • Ömer Baybars Tek, ,“Tansaş'ın Başarısı”,TANSAŞ GAZETESİ, Yıl.1 Sayı:1 ,1-15 Mayıs,1987,s.11,
 • • Ticaret Bakanlığı Tüketici Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 'nce düzenlenen Tüketici Ödülü'nü almış olan Tansaş hakkında bu ödülü almadan çok önce halka dönük tüketici yönlü başarısını anlatan bir yazı..
 • • Ömer Baybars Tek,“12.Dünya Tüketici Hakları Günü”, Dünya,15.3.1995.
 • • Ömer Baybars Tek,“Ticaret Bakanlığı ve Büyük Mağazalar Tasarısı”, Ticaret, 8.6.1973.,
 • • Ömer Baybars Tek,“Self Servis Yöntemi ve Türkiye'de Gelişimi”, Ticaret,1.2.1985.
 • • Ömer Baybars Tek, “Tenzilatlı Satışlar”, Ticaret , 29.1.1985.
 • • ,“ Her Yer Dükkân”,Ticaret.,23.9.1993.
 • • Ömer Baybars Tek,“Türkiye'de Otomatik Makineler ve Perakende Satış”,Ticaret,6.2.1985.
 • • Ömer Baybars Tek,“Perakende Ticarette Kampanya Dolandırıcılığı”, Ticaret, 28.11.1992.
 • • Ömer Baybars Tek,“ Dünya Tüketici Hakları Günü; Birleşmiş Milletler Tüketicinin Korunması Kuralları (Dünya Tüketici Anayasası)”,Dünya gazetesi,15.3.1993.
 • • Ömer Baybars Tek,“Tüketicinin Eğitilme Hakkı”, Dünya gazetesi,15.3.1990.
 • • 8.Dünya Tüketici Hakları Günü
 • • Ömer Baybars Tek,“ Hipermarket” Ticaret,15.16-17-10.1992
 • • Ömer Baybars Tek,“ 16.Dünya Tüketici Hakları Günü” Dünya,15.Mart.1998.
 • • Ömer Baybars Tek,“TANSAŞ ve Tüketici Memnuniyeti”, Gazete Ege, 22.Mart.1998 ,s.7.
 • • Ömer Baybars Tek,“Sorulmasın Markalar Bozulmasın Aralar”,Ticaret, 3.2.1993.
 • Ömer Baybars TEK , “ Çağdaş Pazarlama Anlayışı ” ,ASAD, Sayı: 4 (Kasım1997) ,s.5.
 • Ömer Baybars TEK “ Kahverengi Pirinç Mucizesi ”, İzmir Ticaret Borsası Dergisi, (Ocak-Mart 1998),ss.30-35.
 • Ömer Baybars TEK ,“ Pazarlama İyi İnsan Olmanın Bilimidir ”, Pazarlama Dünyası ,(Ocak-Şubat 1998),ss.11-16.
 • • Ömer Baybars Tek –Pınar Özkan,“ Çam Reçinesi ve Yan Ürünlerinin Pazarlanması İçin Bir Yaklaşım”, Türkiye 3.Çam Reçinesi Kimyasal Prosesleri ve İşletmeciliği Sempozyumu Tebliğleri, 20-21.Kasım.1998,İzmir:Selçuk Yaşar Eğitim Vakfı Yayını,1998
 • .• Ömer Baybars Tek,“Üniversitelerde Yabancı Dil Sorunu”, Dünya, 13.12. 1999,s.13
 • • Ömer Baybars Tek,“Hipermarketler ve Bakkallar” ,Dünya, 27.1.2000,ss.13
 • .• Ömer Baybars Tek,“KPDS'nin Öteki Yüzü”, Dünya, 22,Şubat. 2000,s.13
 • .• Ömer Baybars Tek,“Sivil Toplum Kuruluşları ve Toplumun Sesi”, Dünya, 20.12.1999.,s,13
 • .• Ömer Baybars Tek“Genleriyle Oynanmış Gıda Maddeleri,(GM Foods)”, Dünya , 15.3.2000, s.13.
 • Ömer Baybars Tek, “Değerli Müşterilerimiz Bunları Yaptığımızı Biliyor muydunuz?” Dünya, 8.09.2000,s.13
 • Ömer Baybars TEK ., “Guru Pazarlaması” , Dünya,S.13 , 20.12.2000
 • Ömer Baybars Tek, “ Türkiye'de Lojistik Çağı”, Dünya ,22.Şubat.2001 .s.13
 • Ömer Baybars Tek, Türkiye'de Fiyat Etiketlemesi Sorunu, Dünya ,10.Ocak., 2001 .s.13
 • Ömer Baybars Tek, “Değer Çağı ve Pazarlama” , Pazarlama Dünyası, (Mart-Nisan 2002., 6-10.
 • Ömer Baybars Tek, “ Hayatbilim Pazarlama Değer Çağını Yaratıyor”, INTERAKTİVİTE (Mayıs-Haziran) 2001 Sayı: 21
 • Ömer Baybars Tek , ,”Hipermarketler Şehir Dışına” , Dünya 5 Nisan 2001
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
e-Posta: omer.tek@yasar.edu.tr & Telefon: 0 232 411 52 24 & Faks: 0 232 411 50 20

Eposta Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates