Logo
Bu sayfayı yazdır

Makaleler

A. ULUSLARARASI KONFERANS KONGRE TOPLANTI BİLDİRİ KİTAPLARINDA YAYINLANAN

 • 1. Ö.B.Tek, “The Profile of The Turkish Foreign Trade and The Turkish Maritime Fleet” , Sopot,Poland; Gdansk University, Institute of Foreign Trade, 29.5.1993.
 • 2. Ö.B.Tek,T.Erem,E.Gegez and D.Börü,“Culture as a Market Entry Barrier: Some Insightful Tips For The Turkish Market”,eds. Jean-Charles Chebat,A. Ben Oumlil,Proceedings of the 1998 Multicultural Marketing Conference, Sep 17-20, 1998,Montreal, Canada. Academy of Marketing Science, Concordia University.
 • 3. Ö. B. Tek, T. Erem and Ç. Ünüsan, “Empirical Examination of Effects of Franchise Systems Over Independents: The Case of Turkey”, eds. Jean -Charles Chebat , A. Ben Oumlil, Proceedings of the 1998 Multicultural Marketing Conference,Sep 17-20, Montreal, Canada. Academy of Marketing Science, Concordia University.
 • 4. Ömer Baybars Tek, “Adaptability of Turkish Consumerism in the European Economic Community”, The 12th. IOCU World Consumer Congress Proceedings, Madrid, Spain,15-20. Sep. 1987.
 • 5. Ömer Baybars Tek “Retail Structure and Consumerism in Turkey: The Question of Economic Development an Retail Technology Transfer” in the Role of Marketing and Economic Development: Global, Consumer and Managerial Issues, eds. Erdoğan Kumcu and Fuat Fırat, Muncie, Indiana: Ball State University, Proceedings of the International Conference on Marketing and Economic Development, Istanbul, Turkey (Sep 1986)
 • 6. Ömer Baybars Tek and Jean Kinsey,“International Perspectives on the Impact of Consumer Research on National Policies”, ACCI Proceedings, Columbia, MO. ACCI, University of Missouri, 1983.
 • 7. Ömer Baybars Tek “The Impact of Consumerism on A Developing Economy. The Case Of Turkey”, ed. Karen P. Goebel, The Proceedings Of The ACCI 28th. Annual Conference. March 16-19,1983 on National Economic Policies, Kansas City, Mo, 1983.
 • 8. Ömer Baybars Tek, “Solar Energy Marketing: The Turkish Case”,ed. N. Veziroğlu, Alternative Energy Sources, V. Part F. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1983.
 • 9. Ömer Baybars Tek,“Retailing in A Developing and Mixed Economic System : The Turkish Case”, Proceedings of the International Symposium on Distribution Structure and Management, Brussels Vrije University Brussels and European Institute for Advanced Management Studies, 1978.
 • 10. Ömer Baybars Tek,“International Consumer Movement and 12th. World Consumer Congress”, Turkish Institute of Standardization, Journal of TSE, Ankara (15.Mart. 1998).
 • 11. Ömer Baybars Tek, “Consumer Problems and Consumer Protection in Turkey”, Proceedings of Mediterranean Consumer Conference,28-30.3.1977,Town Hall, Athens, Greece.

B. YURT İÇİ MAKALE YAYINLARI

 • • “Bütünleşik Pazarlama İletişiminde ve Markaların Yerleşiminde Maskotların Rolü ve Önemi”,Pazarlama Dünyası,(Temmuz –Ağustos 2004),S:2004-4,ss.28-32
 • • “Tüketicinin Korunması ve Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı", Ege Üniversitesi İTBF Dergisi , (Ocak-Şubat 1972) sayı: 10 Yıl: 6; ss. 109-128
 • • Dergisi (M.Oktav ile ortak) (Mart-Mayıs 1973) Sayı 6 ss. 73-87
 • • "Pazarlama ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki Ilişkilere Bir Bakış" İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi C:3 s:l (Nisan 1974) ss. 391- 406.
 • • "Modern Bir Gıda Perakendecilik Kurumu: Süpermarket" Pazarlama Dergisi Y:2 Sayı: 4 (Haziran 1977) ,ss.15-24.
 • • "Perakendecilik Yönetim Stratejisinde Mağaza Kuruluş Yerinin Rolü" İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Dergisi Yıl:9, S: 2, (Haziran 1984), ss. 15-26.
 • • "Perakendeci İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi Kararları" Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisii, C: 2 Sayı (Nisan 1984) ss. 47- 56
 • • Ömer Baybars Tek, “Türkiye’de Tüketicinin Korunması Yönünden Standardizasyon”, TSE, Ekonomide ve Dışa Açılmada Standardizasyonun Önemi, (Standard Dergisi) ,Yıl.26,Sayı.10, (1987).
 • • “Türkiye'de Ayakkabı Üreticilerinin İç ve Dış Pazarlama Sorunları" . Küçük İşletmeler Ayakkabıcılık Sempozyumu. 21-22/03/1987 İzmir, Atatürk Kültür Merkezi İzmir: Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri,Eser Matbaası), 1988 içinde ss.77-89
 • • "Türkiye'de Ayakkabı Tüketicisinin Sorunları",Aynı toplatıda sunulan panel bildirisi (Aynı eser ss.208-235) (22.3.1987)
 • • Ömer Baybars TEK, “Çağdaş Pazarlama Anlayışı” ,ASAD, Sayı: 4 (Kasım1997) ,s.5.
 • • Ömer Baybars TEK,“Pazarlama İyi İnsan Olmanın Bilimidir”, Pazarlama Dünyası ,(Ocak-Şubat 1998),ss.11-16.
 • • Ömer Baybars TEK, “Tüketicinin Korunması ,Pazarlama ve İyi İnsan Olmak” , MPM Kalkınmada Anahtar, Yıl: 10 S:112 ( Nisan 1998) ,ss.5-22. (Özel Verimlilik Ödülü) .
 • • Ömer Baybars Tek., “ Dünya Denizcilik Günü”, Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi, Mersin Deniz Ticaret Odası, Yıl :2, No:16, (Eylül 1993).
 • • Ömer Baybars Tek .,“ Dünya Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Mr. William O’Neil’e Açık mektup, Mersin Deniz Ticaret Odası Dergisi, Mersin Deniz Ticaret Odası, :2 No:7,(Ekim, 1993).
 • • Ömer Baybars Tek ,“Türk Denizciliğinin Sorunlarına Yeni bir Bakış”, İstanbul Deniz Ticaret Odası Dergisi, No:5, (Eylül-Ekim, 1991).
 • • Ömer Baybars Tek, “Türkiye’de Pazarlama Üzerine Yanlış Düşünceler”, Pazarlama Dünyası Dergisi ,Yıl:6, (Kasım-Aralık 1992),ss.11-16.
 • • Ömer Baybars Tek,“Yaşayan Pazarlama”, Pazarlama Dünyası Dergisi Yıl: 6, No:35, (Eylül-Ekim 1992).
 • • "Pazarlamada Yeniliğin Psikososyal Dinamikleri, İzmir Ticaret Odası Dergisi, Y: 57 Sayı:9 (Eylul 1984) s.7-30.
 • • "Türkiye'de Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşlarının Kentsel Yerleşimine Ilişkin Sorunlar" Mimarlık ve Ekonomi Toplu çalışması, Trabzon; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Der. Mesut Özdeniz, 1982 s. 133-148
 • • "Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı Üzerine", İzmir Ticaret Odası Dergisi, Mayıs 1984) Yıl: 57 Sayı: 5
 • • Ömer Baybars Tek, "En Çağdaş Yönetim Metodu Bölgeselliktir", Mersin Deniz Ticareti, Yıl:l 8ayı:5 (8.24-27) (Ekim 1992)
 • • Ömer Baybars Tek, "Kamu'da Tasarruf Tedbirleri ve Çağdaş Bütçe Yönetimi", Ticaret, (2.6.1992), (8.2)
 • • “Türkiye’de ve Batılı ülkelerde Tüketicinin Korunması Alanında Yapılan Faaliyetler”, Para ve Sermaye Piyasası (Dergisi) , (Mayıs 1990),ss.13-17
 • • “Tansaş’ın Başarısı”, İzmir Belediye Dergisi, Yıl.” Sayı: 16 (Mart 1988)
 • • Ömer Baybars Tek, “Hayatbilim Pazarlama Değer Çağını Yaratıyor”, İNTERAKTİVİTE (Mayıs-Haziran) 2001 Sayı: 21
 • • Ömer Baybars Tek, “Değer Çağı ve Pazarlama” , Pazarlama Dünyası, (Mart-Nisan 2002.,ss. 6-10.
 • • “Türkiye’deki Perakendeciler Dünyadaki gelişmeleri İyi İzlemeli”,Satış Noktası, (Temmuz, 2003,Sayı:83),ss.52-54
 • • “Perakende Pazarlamada Promosyon mu İane mi?”, Satış Noktası,(Kasım 2003) Sayı: 87, ss.58-59

 C. BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİLERİ

 • • "Pazarlama Fonksiyonları ve Pazarlama Sistemlerinin Bir Sentezi", R.J. Lewis ve L.G. Erickson, "Marketing Functions and Marketing Systems: A Synthesis" Journal of Marketing, Vol. 33 (July 1969), s.10-14) çeviri, İ.Ü. Işletme İşletme Fakültesi Dergisi_C:5 sayı: 2 (Kasım 1976), ss.110-128.
 • • "Tüketici Taraftarlığı" R.H. Buskirk and J.T. Rothe" Consumerism - An Interpretation" Journal of Marketing Vol. 34 (Oct. 1970) s. 61-65’den çeviri. Pazarlama Dergisi Y: 2 ,Sayı 4 (Haziran 1977) ss.15-24.
 • • BM Tüketicinin Korunması Rehberi’nin TÜRKİYE’de ilk kez ÇEVİRİSİ (DÜNYA Gazetesi) , 15 –16 .03. 1989
 • • “Kabotaj Hakkı ve Denizcilik Bayramı” Deniz Ticaret Odası Dergisi, (Haziran 1991)
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
e-Posta: omer.tek@yasar.edu.tr & Telefon: 0 232 411 52 24 & Faks: 0 232 411 50 20

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK
Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
E-posta:omer.tek[at]yasar.edu.tr Telefon: 0 232 411 52 24