Logo
Bu sayfayı yazdır

Prof. Dr. Ömer Baybars Tek’in 11. kitabı yayınlandı.

Prof. Dr. Ömer Baybars Tek’in 11. kitabı yayınlandı.

Kitap, lojistik sektörü için yeni bir kaynak niteliği taşıyor.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm BaşkanıProf. Dr. Ömer Baybars Tek ve Yrd. Doç. Dr. İlkay Karaduman tarafından kaleme alınan “LOJİSTİK YÖNETİMİ: Tedarik Zinciri Bakış Açısıyla Küresel Yönetimsel Yaklaşım-Türkiye Uygulamaları” adlı kitap yayınlandı.

 

Bin sayfalık kitap, pazarlama, lojistik ve işletme konularında Türkiye’deki bugüne kadar hazırlanan yayınlar arasında en kapsamlı çalışmalardan biri olarak nitelendiriliyor. Kitapta, pazarlama ve lojistik ilişkilerinin sektördeki uygulamaları da olduğu gibi yansıtılarak ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Prof.Dr.Ömer Baybars Tek
Prof.Dr.Ömer Baybars Tek
Beş yıllık çalışma ürünü

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK, kitabın beş yıllık titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

“LOJİSTİK YÖNETİMİ kitabı, toplam üç kısım ve yirmi bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım; lojistik sistemleri, fonksiyonları, stratejileri, Türkiye’de ve dünyada lojistikle ilgili kuruluşlar, trendler, tedarik zinciri yönetimi süreçleri, “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi” adı altında dört farklı bölümü içermektedir. İkinci kısım, “Lojistiğin Temel Fonksiyonları”nın detaylı bir şekilde ele alındığı 10 bölümden oluşmaktadır; Envanter (stok),depo ve Dağıtım Merkezi yönetimi, ulaştırma, taşıma ve trafik yönetimi, koruyucu ambalajlama, konteynerizasyon, malzeme aktarımı, elleçleme, müşteri hizmetleri, sipariş yönetimi, satın alma ve tedarik yönetimi, lojistikte kuruluş /konum yeri seçimi, tersine lojistik yönetimi, Lojistikte performans değerlendirme, lojistik bilişim sistemleri, Üçüncü ve son kısım ise lojistik maliyetlerinin yönetimi, uluslararası lojistik yönetimi, perakendeci işletmelerde lojistik yönetimi, e-perakendecilikte lojistik, tedarikçi ve perakendeci işbirlikleri, 3. ve 4. Parti Lojistik işletmeleri, BM Lojistiği, Kızılay ve Afet Operasyon Merkezi, Kâr Amaçsız Örgütlerde ve kamuda lojistik ve lojistik hukuku gibi konular “Diğer Lojistik Konuları” başlığı altında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kısım toplam altı bölümden meydana gelmektedir. Kitabın içerdiği konularda okuyucuyu sıkmadan verilen detaylı teorik bilgilerin yanı sıra konuların daha iyi kavranması için “en iyi –gerçek- uygulamalar” örneklerine sıkça yer verilmiştir. Kitapta ayrıca konunun uzmanlarından ve özel sektörden birçok profesyonel yöneticinin görüşleri de bulunmaktadır. Lojistik Yönetimi kitabı kapsamı itibariyle gerek öğrenciler gerekse sektör çalışanları ve yöneticileri için uzun yıllar yararlanılacak bir başucu kitabı niteliğindedir. Kitap Bornova’da Fakülteler Kitabevi ile İzmir Tıp Kitabevi’nde satılmaktadır.

Son DüzenlenmePerşembe, 25 Haziran 2015 09:02
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK -

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
e-Posta: omer.tek@yasar.edu.tr & Telefon: 0 232 411 52 24 & Faks: 0 232 411 50 20

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK
Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Bölümü
Selçuk Yaşar Kampüsü Üniversite Caddesi Ağaçlı Yol No:35–37 Bornova / İzmir / Türkiye
E-posta:omer.tek[at]yasar.edu.tr Telefon: 0 232 411 52 24